loading ...
OpenClose
loading ...

Powstałe w ramach projektu Where are we now? utwory: klipy filmowe, profile respondentów oraz raport z badania są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pełne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych. Utwory powstały w ramach „Planu współpracy z Polonią o Polakami za granicą w 2014 r.”, realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku 2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

Back To Top