loading ...
OpenClose
loading ...

W czerwcu 2014 roku w Londynie eksperci Centrum Stosunków Międzynarodowych przeprowadzili badanie jakościowe na grupie Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2014 roku.  Celem badania było określenie relacji polskiej społeczności ostatniej fali emigracji z krajem ojczystym, zdefiniowanie barier i bodźców do powrotu do Polski, a także poznanie opinii badanych na temat możliwości rozwoju zawodowego i osobistego na Wyspach. Wyniki  badania, a także rekomendacje, jak wzmacniać polską tożsamość i związki z krajem polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, zawarte są w specjalnym raporcie, który można pobrać tutaj.

<< POBIERZ RAPORT >>

Back To Top